Vanaf 01 april 2020: compensatie transitievergoeding

 In Uncategorized

Heeft u vanaf 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst beëindigd of bent u van plan een arbeidsovereenkomst te beëindigen en er is sprake van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van de transitievergoeding.

Vereisten voor de aanvraag bij het UWV

De vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst dient volledig aan de werknemer te zijn verstrekt. Nadat de vergoeding aan de werknemer is verstrekt begint een termijn van zes maanden te lopen waarbinnen de aanvraag bij het UWV moet zijn ingediend.

Uitzondering zes maanden termijn

De termijn van zes maanden geldt niet indien de vergoeding is verstrekt gedurende de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020. In dergelijke situaties moet de aanvraag uiterlijk voor 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Beoordeling door het UWV

Het UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van uw aanvraag. Voor de beoordeling van de compensatieaanvraag heeft het UWV aanvullende informatie nodig, o.a. de arbeidsovereenkomst, diverse bescheiden met betrekking tot de langdurige arbeidsongeschiktheid en het bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Mocht het na het lezen van dit artikel nog vragen hebben staan wij u graag te woord.
Onze juristen informeren u graag.

 

Recent Posts

Leave a Comment