Coronavirus: wat betekent dit voor werkgevers?

De uitbraak van het Coronavirus kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Zorg ervoor dat  zowel uw bedrijfsvoering als uw personeel niet in de financiële problemen komt door het Corona virus. Vanwege de bijzondere situatie kunt u een werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Aanvraag vergunning voor werktijdverkorting

Een vergunning voor werktijdverkorting kunt u aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een aanvraag zal in beginsel worden goedgekeurd indien uw bedrijf is getroffen door buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen en u hierdoor voorlopig minder werktijd heeft voor uw werknemers.

Aanvraag WW-uitkering voor personeel

Nadat de aanvraag van de vergunning voor werktijdverkorting is goedgekeurd, geeft u dit direct door aan het UWV. Na afloop van de vergunning kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen. Indien uw werknemers aan de voorwaarden voldoen zal het UWV de WW-uitkering rechtstreeks aan u uitbetalen.  Uw werknemers zullen hier weinig van merken, zij ontvangen gewoon hun loon.

Let op!

Voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben staan wij u graag te woord.
Onze juristen informeren u graag. U kunt ze bereiken op 0495-54 35 08 of juridisch@niab.nl.

Recht op thuiswerken?

Het merendeel van de werknemers is tevreden over het thuiswerken.
Kan een medewerker thuiswerken in rechte afdwingen? De Kantonrechter in kort geding bij de Rechtbank Gelderland vond van niet.

Thuiswerken is geen afdwingbaar recht. Werknemers kunnen beroep doen op de Wet Flexibel Werken (januari 2016).
Ze kunnen een officieel verzoek tot thuiswerken indienen. Als werkgever bent u echter niet verplicht om dat verzoek goed te keuren.
U bent wel gehouden tot overleg met de werknemer en uw uiteindelijke beslissing dient u schriftelijk aan de werknemer mede te delen en te beargumenteren.

 

Schone en gezonde werkplek

Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor een veilige en schone werkplek.
De betekenis hiervan verschilt per werkplek. Voldoende hygiëne maatregelen en 1,5 meter afstand zijn de basisregels.

Bij verdere vragen staan onze juristen u graag te woord. U kunt hen bereiken op tel. 0495 – 543 508 of juridisch@niab.nl.