Covid-19

Recht op thuiswerken?

Het merendeel van de werknemers is tevreden over het thuiswerken.
Kan een medewerker thuiswerken in rechte afdwingen? De Kantonrechter in kort geding bij de Rechtbank Gelderland vond van niet.

Thuiswerken is geen afdwingbaar recht. Werknemers kunnen beroep doen op de Wet Flexibel Werken (januari 2016).
Ze kunnen een officieel verzoek tot thuiswerken indienen. Als werkgever bent u echter niet verplicht om dat verzoek goed te keuren.
U bent wel gehouden tot overleg met de werknemer en uw uiteindelijke beslissing dient u schriftelijk aan de werknemer mede te delen en te beargumenteren.

 

Schone en gezonde werkplek

Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor een veilige en schone werkplek.
De betekenis hiervan verschilt per werkplek. Voldoende hygiëne maatregelen en 1,5 meter afstand zijn de basisregels.

Bij verdere vragen staan onze juristen u graag te woord. U kunt hen bereiken op tel. 0495 – 543 508 of juridisch@niab.nl.

Meer Berichten