Incasso

Een ingebrekestelling, wat is dit?

Geen reactie op uw herinnering? Dan kunt u overgaan tot het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling. Door iemand in gebreke te stellen geeft u de debiteur een laatste kans om te betalen.

Wordt deze termijn door de debiteur overschreden, dan is de debiteur in verzuim en klaar voor incasso.

Deze ingebrekestelling zou als volgt kunnen zijn:


Ondanks eerder verstuurde herinnering van d.d. (datum vorige brief/e-mail noemen) hebben wij tot op heden geen betaling van u ontvangen van de openstaande factuur.
Het onderstaand bedrag is hierdoor direct opeisbaar geworden:

Factuurnummer Factuurdatum Factuurbedrag
XYZ XX-YY-2022 € X.XXX,-

U wordt nog éénmaal in de gelegenheid gesteld om het bovenstaande verschuldigde
bedrag binnen 5 dagen (bedrijf) / 15 dagen (particulier) te betalen op bankrekeningnummer XXXX ten name van (uw bedrijfsnaam) te (uw vestigingsplaats).

Geeft u geen gehoor aan deze oproep, dan stellen wij u in gebreke en geven de vordering zonder verdere kennisgeving, als incasso uit handen aan het Nederlands Incasso & Advies Bureau.

De vordering wordt in dat geval verhoogd met incassokosten en wettelijke rente.

Wij gaan ervan uit dat u het niet zo ver laat komen en alsnog ervoor zorgt dat het gehele bedrag van € Uw hoofdsom voor (datum) 2022 door u is voldaan.


 

Heeft u nog vragen hierover? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.