Incasso

Pre-incasso

Pre-incasso is de oplossing om uw debiteur niet direct te belasten met een incassoprocedure. Het Nederlands Incasso & Advies Bureau stuurt in uw naam een laatste waarschuwing. Uw debiteur krijgt nog eenmaal de gelegenheid om openstaande facturen te voldoen, zonder bijkomende kosten op de hoofdsom.

Pre-incasso is een goede manier om te laten zien dat u het meent, zonder uw klantenrelatie in het gedrang te brengen.

Kortom, een klantvriendelijke manier van incasseren.

Interesse? U kunt ons bereiken op 0495-54 35 08 of info@niab.nl